Von NORDEN über die A61 in Richtung Mainz:

• Ausfahrt 36 (Plaidt)
• Links abbiegen: L117
• Rechts abbiegen: U89 / U91
• Links abbiegen: L52
• Links abbiegen: L112
• Durch Lonnig
• Ankunft in Rüber
Von SÜDEN über die A61 in Richtung Köln:

• Ausfahrt 37 (Kreuz Koblenz, Richtung Luxemburg / Trier)
• Nehmen Sie: A48 / E44
• Ausfahrt 8 (Ochtendung)
• Links abbiegen: L117
• Rechts abbiegen: U89 / U91
• Links abbiegen: L52
• Links abbiegen: L112
• Durch Lonnig
• Ankunft in Rüber

Von OSTEN über die A48 in Richtung Trier:

• Ausfahrt 8 (Ochtendung)
• Links abbiegen: L117
• Rechts abbiegen: U89 / U91
• Links abbiegen: L52
• Links abbiegen: L112
• Durch Lonnig
• Ankunft in Rüber
Von WESTEN über die A48 in Richtung Koblenz:

• Ausfahrt 6 (Mayen)
• Rechts abbiegen: U52
• Rechts abbiegen: U87
• Links abbiegen: L52
• Durch Polch
• Rechts abbiegen: L113
• Links abbiegen: K46
• Durch Kaan
• Ankunft in Rüber


 

Telefon: 02654 - 96 06 42

Telefax: 02654 - 96 06 43

Mobil: 0171 - 35 36 324


eMail: info@zum-ossi.de